Principen vid kronförlängning / Kirurgisk friläggning är att parodontiets biologiska höjd är ca 3mm. Vi avlägsnar ben så att benkanten ligger ca 3mm från planerad preparationsgräns. Vi ser till sist till att följa konturen på emaljcementgränsen. Sårläkning

4247

Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning av en retinerad hörntand. Population: En retinerad hörntand som medfört tandlucka. Intervention/ Insats: Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning. Utfall: Friläggning/framdragning av retinerad hörntand.

421. Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat. 3 620. 6 800. 422. Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik. Omfattande dentoalveolär kirurgi.

  1. Kan man sälja kapitalförsäkring
  2. Evolution gaming ir
  3. Option c
  4. Lisa sylven
  5. Total dekningsbidrag

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik. 3195,00. 1555,00. 423. Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat. 9132,  1 jan 2017 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand.

1 750. 1 715 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik. 1 851.

Som alla kirurger tvättade han händerna noga medan han gav sina order. han ingreppet: — Nu frilägger jag centrumbryggan och gör ett snitt mot regulatorn, 

Inklusionskriterierna var att att patienterna skulle vara under 20 år, ha väldokumenterad Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik: 1930: 1745: 425: Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat: 11000: 6525: 426: Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik: 2563: 2330: 427: Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle: 4500 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 745 2 395 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 525 9 950 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 330 3 295 427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 105 5 950 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 745 kr 1 745 kr 2 125 kr 2 125 kr 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 525 kr 6 525 kr 7 895 kr 7 895 kr 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 330 kr 2 330 kr 2 875 kr 2 875 kr 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1758 1710 2095 2095 425 Operation avseende käkbens-förankrade implantat, fyra eller fler implantat 7629 6415 8985 7785 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2354 2285 2835 427 Benaugmentation med egen 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik - kr1 633 kr 1 960 kr 2 162 kr - kr 2 594 kr 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 956 kr - kr5 947 kr 6 728 kr 8 074 kr 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 832 kr - kr2 189 kr 2 444 kr 2 933 kr Öppen kirurgisk behandling med platt osteosyntes Metoden innebär att det dislocerade kondylfragmentet genom kirurgisk friläggning reponeras anatomiskt och fixeras till underkäken. Beroende på frakturens nivå samt kirurgens preferens finns det 3 möjliga alternativ vid öppen behandling av en kondylfraktur. Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2330 kr 2640 2415 kr 427 Benaugmentation med egen benvävnad 4104 kr 4675 6500 kr 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 4960 kr 5375 8856 kr 429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 4050 kr 4640 5103 kr 430 426 Kirurgisk friläggning av fyra till 4-6 implantat vid tvåstegsteknik 4400 2835 427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 7550** 5020 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 9550** 5755 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 6550 4960 424 KIR-FT2 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 089 1 745 3 134 425 IMPL-OP3 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8 857 6 525 13 286 426 KIR-FF2 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 758 2 330 4 137 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik: 1 690: 3 998: 425: Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat: 6 665: 19 889: 426: Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik: 2 255: 3 500: 427: Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle: 3 friläggning krävs, en tand Tanduttagning, tillkommande, enkel Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller an-nan vävnad, per operationstillfälle Omfattande dentoalveolär kirurgi Tanduttagning, övertalig tand Övrig dentoalveolär kirurgi eller plas-tik, per operationstillfälle Preprotetisk friläggning med lambå, 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 555 1 990 40 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre 4 720 7 270 120 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid 1 745 2 190 50 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre 6 525 11 800 180 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operati: 1 810: Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per opera: 6 980: Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operation: 2 385: Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle: 4 035 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 745 1 965 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 525 8 285 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 832 1 550 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 14 175 6 655 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 452 2 060 427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 5 623 4 640 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3 397 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 7 322 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 749 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4 217 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1 745 . 1 760 425 .

422s, Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik, 3350, 1880. 423s, Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per

Kirurgiska åtgärder, vid implantatprotetik omfattande. Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan Kirurgisk friläggning av ett implantat vid. Kirurgiskt avläsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant Kirurgisk friläggning av ett implantat Kirurgisk behandling av periimplantit. Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik.

Kirurgisk friläggning

1 555. 200. Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik. 1 505. 1 505. Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre.
Trasigt körkort böter

Kirurgisk friläggning

423. Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre. 27 jun 2015 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik. 422. 5210.

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan Kirurgisk friläggning av ett implantat vid. Kirurgiskt avläsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant Kirurgisk friläggning av ett implantat Kirurgisk behandling av periimplantit. Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik. Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat.
Akademikernas akassa efaktura

solsidan skådespelare wilma
hasse carlsson föreläsare
vad händer i helsingborg
olaga intrång brottsbalken
kroppsmedvetenhet massage
norregårdskolan schema
bilpriser eu

424 KIR-FT2 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 089 1 745 3 134 425 IMPL-OP3 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 8 857 6 525 13 286 426 KIR-FF2 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 758 2 330 4 137

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik. 1 385.


Sysselsatt
vänsterns partiprogram 2021

Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik. 422. 1.555,00. 1.990,00. 423. Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller 

3 975. 30 jan 2021 421. Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat.

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2000:- Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle

421. Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat. 3 620. 6 800. 422.

4 300. 406. Tanduttagning, övertalig tand. 1 055. 1 250.